KER3MR Goriaczko Jopp Spółka komandytowa

Niniejsza polityka prywatności KER3MR Goriaczko Jopp Spółka komandytowa określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających z serwisu ker3mr.pl. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.ker3mr.pl, Użytkownik powinien zapoznać się z Polityką Prywatności.

Polityka prywatności powstała zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO).

Administrator Ochrony Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest KER3MR Goriaczko Jopp Spółka komandytowa, 55-003 Czernica, Nadolice Wielkie, ul. Miedziana 1., zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod Numerem 0000763836 NIP 8982018507

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych: ado@ker3mr.pl

Gromadzone dane

Gromadzone przez Administratora dane obejmują:

 1. W przypadku osoby prywatnej
  • Imię i nazwisko
  • Pesel
  • Adres dostawy
 2. W przypadku firmy:
  • nazwa
  • NIP
  • adres prowadzenia działalności
  • adres dostawy

Cele przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) RODO w celu zawarcia przez Państwa, umowy o świadczenie usług oferowanych przez KER3MR Goriaczko Jopp Spółka komandytowa, wykonania zawartej przez KER3MR Goriaczko Jopp Spółka komandytowa umowy o świadczenie usług oferowanych przez KER3MR Goriaczko Jopp Spółka komandytowa, a także wykonania ciążących na KER3MR Goriaczko Jopp Spółka komandytowa obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

Przechowywanie danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat, a gromadzone w związku z realizowanymi transakcjami. Natomiast Państwa dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

Przetwarzanie danych osobowych – prawa

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadacie Państwo prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez KER3MR Goriaczko Jopp Spółka komandytowa umowy o świadczenie usług oferowanych przez KER3MR Goriaczko Jopp Spółka komandytowa, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez KER3MR Goriaczko Jopp Spółka komandytowa działań na Państwa żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez KER3MR Goriaczko Jopp Spółka komandytowa ciążącego na KER3MR Goriaczko Jopp Spółka komandytowa obowiązku prawnego - przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

Zabezpieczenie danych osobowych

Administrator oświadcza, że zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony przetwarzania danych osobowych.

Ponadto dane osobowe zabezpieczone są przed dostępem osób nieupoważnionych, przetwarzaniem danych osobowych z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się tylko przez upoważnionych pracowników Administratora.