Usługi serwisowe

  • Prosimy o wybranie usługi której dotyczy zgłoszenie oraz dokładne wypełnienie formularza.
  • Przed wybraniem usługi proszę o sprawdzenie warunków gwarancyjnych zawartych w umowie oraz datę zakończenia okresu gwarancji.
  • Zgłoszenia mogą dotyczyć tylko i wyłącznie projektów realizowanych przez firmę KER3MR.
  • Inne zapytania proszę wysyłać bezpośrednio na maila.

Prosimy o dokładne wypełnienie formularza.


USŁUGA GWARANCYJNAUSŁUGA POGWARANCYJNA
Imię i nazwisko:
Adres email:
Nr telefonu:
Nr umowy lub rok zakończenia prac montażowych KER3MR:
Data protokołu odbioru:
Lokalizacja inwestycji której dotyczy zgłoszenie:
Opis zgłoszenia
Dokumentacja zdjęciowa

UWAGA!
Dla usługi pogwarancyjnej po wysłaniu dokładnego opisu zostanie sporządzony szacunkowy koszt realizacji usługi.
Nieopisanie problemu lub niedołączenie dokumentacji zdjęciowej może skutkować wydłużeniem się procesu obsługi.